ติดตั้งและดูแล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Computer ,Printer ,Network Wifi ติดตั้ง Software ต่างๆ เช่น Windows ,Microsoft Office